Kwalifikacje

Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie – Studium Pomocy Psychologicznej Dla Par

Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie – Profesjonalna Szkoła Psychoterapii – studia podyplomowe 

♦ Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie – Terapia Dzieci i Młodzieży

♦ Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 

Kursy i szkolenia psychoterapeutyczne

♦ Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi

♦ Praca z wyobraźnią, symbolami, snami i narracją osobistą w psychoterapii

♦ Symbol i przestrzeń w pracy terapeutycznej

♦ Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości

♦ Szkoła Letnia – Metody i strategie integracyjne w psychoterapii

♦ Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie – integracyjny model pracy z parami
♦ DDA – nałogowe zachowania
♦ Studium Symbol i Przestrzeń w Psychoterapii
♦ Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych

♦ Dysfunkcje seksualne – psychoterapia poznawczo-behawioralna
♦ Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
♦ Projekcyjna metoda badania osobowości
♦ Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
♦ Trening Pewności Siebie dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej
♦ Testy psychologiczne w diagnozie rozwoju i osobowości dzieci i młodzieży
♦ Zastosowanie psychologii kryminalnej – profilowanie nieznanych sprawców przestępstw
♦ Jak pomagać ludziom radzić sobie ze stresem
♦ Umiejętności wpływania na motywacje

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

♦ Ośrodek Psychoterapii Integracyjnej „Modrzew” (współzałożycielka i członkini od 2013 r.)
♦ Prywatny Gabinet Psychoterapeutyczny„Psycholog-Terapeuta Katarzyna Król”(od 2009 r.)
♦ Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu (psycholog szkolny w latach 2008-2013)
♦ Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Budapeszcie (psycholog w latach 2006 – 2007)