Oferta

Konsultacja psychologiczna – to zazwyczaj 1-3 spotkań z Klientem, których celem jest poszukiwanie źródeł przeżywanych trudności i problemów Klienta, rozpoznanie jego potrzeb i oczekiwań dot. terapii oraz zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy.

Jeśli Klient wraz z terapeutą zdecydują się na wspólną pracę to ustala się wstępne cele terapeutyczne, częstotliwość i czas trwania terapii oraz zasady współpracy, które określane są w Kontrakcie Terapeutycznym.

W trakcie konsultacji terapeuta zwykle pyta Klienta:
– o dane osobiste (imię, nazwisko, wiek, wykształcenie, pracę/szkołę, itp.)?
– o powód zgłoszenia, w jakim obszarze doświadcza trudności?
– o to, co chciałby zmienić w swoim funkcjonowaniu?
– o moment zgłoszenia – dlaczego właśnie teraz przychodzi po pomoc?
– o znaczące doświadczenia życiowe?
– o relacje z ważnymi osobami?
– jaka jest aktualna sytuacja Klienta?
– o doświadczenia w korzystaniu z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej?
– o motywację do zmiany?

Psychoterapia indywidualna – trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań (sesji 50 min.), zazwyczaj 1 raz w tygodniu. Jest indywidualnie dopasowywana do trudności zgłaszanych przez Klienta i szczególnie skuteczna w przypadku kiedy Klient doświadcza:

– trudności w zaspokajaniu ważnych dla siebie potrzeb, trudności w odmawianiu
– trudności w dokonywaniu wyborów i poczucia niepewności
– problemów w relacji ze sobą (wrogości wobec siebie, negowania własnej wartości lub braku akceptacji i szacunku dla samego siebie)
– poczucia osamotnienia i bycia nierozumianym
– trudności w wyrażaniu swoich emocji, myśli, potrzeb i oczekiwań
– trudności w relacjach z innymi ludźmi (nieśmiałości, izolacji, współuzależnienia, itp.)
– trudności w relacjach z partnerem, rodziną, bliskimi
– silnych traumatycznych przeżyć, uporczywych myśli i obrazów z przeszłości
– zaburzeń lękowych (fobie, ataki paniki, lęk uogólniony, obsesyjne myśli oraz natrętne zachowania, objawy somatyczne)
– zaburzeń nastroju (depresji, myśli samobójczych)
– żałoby lub straty (bliskiej osoby, pracy)
– trudności w opanowywaniu złości
– trudności związanych z jedzeniem
– trudności związanych z nałogami (hazard, zakupocholizm, itp.)
– utraty nadziei, spadku energii życiowej
– zaburzeń osobowości
– problemów ze snem

– trudności w sferze seksualnej

 

Psychoterapia par – spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu lub 1 raz na dwa tygodnie, w zależności od potrzeb i zgłaszanych problemów w parze, trwa 60 lub 90 min.

Terapia par służy:

– poprawie funkcjonowania partnerów w związku (zatrzymaniu destrukcyjnego, powielanego wzorca wzajemnych interakcji – walka, dominacja, unikanie, podporządkowanie)
– uzyskaniu satysfakcji w związku (wzmacnianiu pozytywnych wzorców interakcji – zmianę relacji na współpracującą)
– rozwijaniu umiejętności rozumienia emocji i rozpoznawania myśli
– rozpoznawaniu i wyrażaniu wprost swoich uczuć, potrzeb i oczekiwań (co ułatwia poradzenie sobie w sytuacjach konfliktowych)
– poradzeniu sobie ze zdradą partnera
– poradzeniu sobie z rozczarowaniem związkiem, obwinianiem przez partnera
– pracy nad rozstaniem/rozwodem z partnerem w niekrzywdzący dla obojga sposób, z zachowaniem szacunku i zasad dotyczących kontaktu z dziećmi

„W każdym małżeństwie, które trwa dłużej niż tydzień, znajdą się powody do rozwodu. Sztuka polega na tym, by znaleźć i wciąż znajdować powody do bycia razem…”

R. Anderson

Psychoterapia rodzin – jest wskazana jeśli pomiędzy członkami rodziny występują:

  • trudności w relacjach
  • problemy wychowawcze
  • trudności we wzajemnych kontaktach
  • kłótnie i konflikty rodzinne
  • choroby psychosomatyczne

Celem terapii jest poprawa funkcjonowania poszczególnych osób w systemie rodzinnym, wzrost satysfakcji z kontaktów z innymi członkami rodziny.

Porada psychologiczna – to jedno lub dwa spotkania skoncentrowane na rozwiązaniu konkretnego problemu Klienta.