Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król informuje, że:
1. Administratorem jest PSYCHOLOG – TERAPEUTA Katarzyna Król, ul. Piłsudskiego 12 c, 05-870 Błonie k/Warszawy, tel. 784 034 995, adres email: terapeutka@wp.pl.

2. Istnieje możliwość kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych poprzez adres email: terapeutka@wp.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), w celu realizacji umowy w zakresie korzystania z usług psychoterapeutycznych (otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczącej planowanych wizyt jak również materiałów terapeutycznych).

4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w realizacji celu wskazanego w pkt 3.

5. Dane osobowe są przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu realizacji umowy, aż do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń – 3 lata.

6. Dane osobowe nie są profilowane.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.

8. Osoba powierzająca dane ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do zapomnienia”),
e) wycofania zgody w dowolnym momencie,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.