Zaburzenia osobowości

OSOBOWOŚĆ ANTYSPOŁECZNA„zrobię co chcę i kiedy chcę”
Jest to osoba impulsywna, nieodpowiedzialna, nie podporządkowująca się normom, działa bez namysłu. Spełnia społeczne oczekiwania, jeśli służy to jej samej. Lekceważy społeczne obyczaje i reguły.
Spostrzega samą siebie jako wolną i niezależną.

OSOBOWOŚĆ UNIKAJĄCA„chcę, żebyś mnie polubił, ale wiem, że mnie znienawidzisz”
Jest to osoba, która stale się waha, nękana ciągłym lękiem przed podejmowaniem działania. Czuje się niezręcznie, zakłopotana i samotna. Odczuwa napięcie w sytuacjach społecznych z powodu obawy przed odrzuceniem. Samą siebie spostrzega jako niedorzeczną, gorszą od innych lub nieatrakcyjną.

OSOBOWOŚĆ OBSESYJNO-KOMPULSYJNA„po prostu nie chcę popełnić błędu”
Jest to osoba powściągliwa, skrupulatna i usztywniona. Prowadzi życie spętane regułami, trzyma się mocno społecznych konwenansów. Siebie samą widzi jako osobę oddaną, rzetelną, sprawną i produktywną.

OSOBOWOŚĆ ZALEŻNA„chroń mnie i opiekuj się mną”
Jest to osoba bezradna, nieudolna, uległa, niedojrzała. Wycofuje się z pełnienia dorosłych obowiązków. Szuka pocieszenia u osób silniejszych. Spostrzega siebie jako słabą i delikatną.

OSOBOWOŚĆ HISTRIONICZNA„skoncentruj na mnie całą swą uwagę”
Osoba o teatralnym zachowaniu, uwodzicielska, płytka, próżna, poszukująca wrażeń. Reaguje z przesadą na najdrobniejsze incydenty. Zachowuje się ekshibicjonistycznie, aby uzyskać uwagę i przychylność otoczenia. Spostrzega siebie jako atrakcyjną i pełną uroku.

OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA„mój rozkaz jest twoim życzeniem”
To osoba egoistyczna, arogancka, mająca przesadnie wysokie mniemanie o sobie, beztroska. Pochłonięta fantazjami o swoich sukcesach, urodzie lub osiągnięciach. Spostrzega siebie jako godną uwielbienia, a także istotę wyższego rzędu, zasługującą zatem na szczególne traktowanie.

OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA„możesz pukać, ale nikogo nie zastaniesz”
Jest to osoba apatyczna, zobojętniała, wycofana i osamotniona. Nie potrzebuje utrzymywać związków z innymi ludźmi. Ma słabą świadomość własnych uczuć i uczuć innych ludzi. Nie ma ambicji ani celu lub ma ich niewiele.

OSOBOWOŚĆ SCHIZOTYPOWA„jestem dziwaczny, inny, obcy”
To osoba ekscentryczna, alenująca się, dziwaczna, nieobecna duchem. Przejawia osobliwe manieryzmy i zachowania. Zaabsorbowana niezwykłymi marzeniami na jawie i dziwacznymi przekonaniami. Zaciera granice między rzeczywistością a fantazją.

OSOBOWOŚĆ PARANOICZNA„nie ufaj nikomu”
Osoba stale mająca się na baczności, nieufna, podejrzliwa. Przesadnie wyczulona na to, że ktoś może chcieć ją skrzywdzić, stale poszukuje dowodów potwierdzających spiskową teorię rzeczywistości. Siebie spostrzega jako osobę postępującą słusznie, ale i tak prześladowaną.

OSOBOWOŚĆ Z POGRANICZA„będę bardzo zła, jeśli spróbujesz mnie opuścić”
Osoba nieprzewidywalna, manipulatorska, niestabilna. Panicznie boi się porzucenia przez innych i odosobnienia. Przeżywa gwałtownie zmieniające się nastroje. Przechodzi nagle z uczucia miłości do nienawiści i na odwrót. Widzi siebie i innych raz w białych, raz w czarnych kolorach.

OSOBOWOŚĆ DEPRESYJNA„nigdy nie będzie już lepiej”
Osoba ponura, zniechęcona, nastawiona pesymistycznie, fatalistycznie, skłonna do rozmyślań. Prezentuje się jako bezradna i opuszczona przez innych. Czuje się bezwartościowa, winna i bezsilna. Ocenia siebie jako zasługującą tylko na krytykę i potępienie.

OSOBOWOŚĆ MASOCHISTYCZNA„potrzebuję cierpienia”
Osoba samoponiżająca się, uległa, służalcza, unikająca przyjemności. Usuwa się w cień, czuje się godna potępienia. Zachęca innych do wykorzystywania jej. Celowo udaremnia własne przedsięwzięcia. Poszukuje związków, w których partner będzie potępiał i źle ją traktował.

OSOBOWOŚĆ SADYSTYCZNA „będę napawał się twoim cierpieniem”
Jest to osoba naładowana wrogością, raniąca innych, okrutna i dogmatyczna, ulega nagłym wybuchom wściekłości. Odczuwa zadowolenie z dominowania, zastraszania i upokarzania innych. Jest uparta i ma sztywny umysł.

OSOBOWOŚĆ NEGATYWISTYCZNA„niektóre jeże chowają kolce”
Osoba pełna urazy, przekorna, sceptyczna, niezadowolona. Nie ulega oczekiwaniom innych. Daje upust swojej złości w sposób pośredni, krzyżując plany innym ludziom. Jest na przemian kapryśna i rozdrażniona, a potem posępna i wycofana.

Dodaj komentarz