Psychoterapia

Psychoterapia to spotkania, podczas których klient pod opieką terapeuty szuka źródeł przeżywanych trudności. Najważniejszy tutaj jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego. Działania ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw klienta, na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania.

Spotkania terapeutyczne dają również możliwość otrzymania wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Dodaj komentarz